קוד נדגם ע"י מין תאריך קוד קמרון קוד בית-חולים לחיות-בר מזהה במערכת טימי יישוב קרוב מספר דגימות מספר בדיקות